הסכמי הממון בעת גירושין
הסכם ממון בעת גירושין

הסכם ממון יכול להיכרת בין בני זוג עם סיום פסק דין לגירושין או ביטול נישואין, אם הם מתגרשים ללא סיבה מוצדקת, למעט מצבים בהם אחד מבני הזוג ביצע מעשה של מניעת קיום חיים משותפים. כל המידע אודות הסכמי הממון בעת גירושין בצורה מקצועית ובחוקיות שבה דן בית המשפט בהתאם לתנאים המצויים בהסכם ההמון. ישנם מקרים בהם הסכם הממון כלל לא קביל באם לא עמד באחד מהתנאים הנדרשים בעת חתימה על ההסכם.

טרם כריתת הסכם, בני זוג יהיו שווים ביחסי הרכוש ביניהם.

בני הזוג יכולים להסכים על 

 • חלוקת הרכוש שנרכשה במהלך הנישואין;
 • משמורת וזכויות בגין חינוך ילדים קטינים;
 • חובות אחזקה.

קביעת יחסי רכוש בין בני זוג לאחר גירושין

עם חלוקת הרכוש שנרכשה במהלך הנישואין על ידי כריתת הסכמי הממון, יובאו בחשבון הוראות הנוגעות לחלוקת רכושם, אם לא הוסכם אחרת.

רכשו בני זוג בעלות משותפת בנכס שנרכש במהלך הנישואין, יחולק לחלקים שווים.

רכוש שרכש אחד מבני הזוג על פי הסכם ממון שנכרת ביניהם לפני ביטול נישואיהם יישאר בבעלותם המשותפת לאחר ביטול נישואיהם.

הסכם משמורת וזכויות בגין גידול ילדים קטינים.

ישנם מקרים בהם החל תהליך גירושין בעקבות מצבי קיצון הכוללים אלימות במשפחה, עבירות אלו מטופלות במסגרת החוק הפלילי ולשם כך נדרש ייעוץ של עורך דין אלימות במשפחה בשונה ממקרים המתנהלים בעייני משפחה.

הסכם בין בני זוג על משמורת וזכויות בגין חינוך ילדים קטינים ניתן לכרות עם כריתת הסכם ביחס לאנשים הנמצאים בטיפולם המשותף.

הסכם על חובות אחזקה.

 • הסכם בין בני זוג בנוגע לתמורה בביצוע חובות המזונות זה כלפי זה או חובות האחזקה כלפי ילדים, או בנוגע לזכויות וחובות אחרות ביניהם, ניתן לכרות עם כריתת הסכם.
 • אסור להסכם כזה להונות אנשים שלישיים הזכאים לתמיכה על פי חוק.

תוכן של הסכם מסוג ממון

הסכם הממון ייערך על ידי בני זוג בחופשיות ובהסכמה, תוך התחשבות באינטרסים של ילדיהם ובזכויות אחרות ויחסים משפטיים של אנשים שלישיים.

קבילות כריתת הסכמי ממון בלחץ בן זוג אחד

 • לא ייכרת הסכם אם נקבע בפסיקת בית המשפט כי אחד מבני הזוג נאלץ לכרות הסכם כאמור באמצעות אלימות, או שניכר כי אחד מבני הזוג כרת הסכם כאמור בהשפעת אלימות.
 • לא ייכרת הסכם אם נקבע בפסיקת בית המשפט כי אחד מבני הזוג נאלץ לכרות הסכם כאמור באמצעות פעולות מזיקות או מרמות אחרות, או שניכר כי אחד מבני הזוג כרת הסכם כאמור על פי השפעה של פעולות כאלה.

הצהרה על כריתת הסכם הממון (דוח כספי)

 • הכרזה על כריתת הסכם הממון בעת גירושין תוגש לגוף מנהלי על ידי בני זוג שבגינם תוגש הבקשה לגירושין או ביטול, אם ילדיהם אינם בחשבון המשותף שלהם.
 • ההכרזה על כריתת הסכם הממון תוגש בצירוף הבקשה לגירושין או לביטול.
 • עותק של הצהרת מימון, המעידה כי ההסכם כאמור נחתם, מחייב בהתאם להוראות חוק זה וחקיקה שניתנה על בסיסו.

הצהרה על כריתת ההסכם בין בני זוג

 • הצהרה על כריתת ההסכם תוגש לגוף מנהלי על ידי בן הזוג שלא כרת הסכם כאמור.
 • ההצהרה על כריתת ההסכם תוגש תוך חודש מהיום בו התברר כי לא ניתן לכרות הסכם כאמור.
 • העתק של הצהרת מימון מחייב בהתאם להוראות חוק זה וחקיקה שניתנה על בסיסו.
לשיתוף הכתבה:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
מאמרים נוספים
ליצירת קשר