ייפוי הכוח המתמשך – הבחירה מי וכיצד יתנהלו העניינים כאשר לא אוכל להכריע

מה זה ייפוי כוח מסוג ייפוי מתמשך? האם כל אחד יכול ללכת על זה? האם יש לכך תנאים מיוחדים בירוקרטיים כלשהם? כתבה זו תשתדל לגעת בנושאים אלה בתמצית.

מה זה ייפוי כוח מסוג ייפוי מתמשך?

כצפוי, השאלה הראשונה שלנו נוגעת לעניין ייפוי הכוח המתמשך. באופן עקרוני, באם למישהו מלאו שמונה עשרה שנים והוא רוצה למנות מיופה כוח, הרי שהוא יכול לעשות זאת. משמעותו של מיופה כוח היא בעצם הסמכות החוקתית לכאורה לקבל החלטות בעניין אותו אדם. זאת באם יש מענה לתנאים מסוימים כך שנראה ונדמה שאותו אדם עומד בתנאים שכמו אומרים שהוא לא יכול "לקבל את ההחלטות שלו, בעצמו". ייפוי הכוח המתמשך הוא מעין הפתרון או המענה לכך, כאשר אדם לא אמור או מבקש שלא להתעסק בעניין לגביו ניתן ייפוי כוח. במסגרת אותו ייפוי כוח, המבקש אותו יכול להגדיר את התוואי הספציפי עבור התחומים עבורם יהיה מבחינה חוקתית, ייפוי כוח.

על כן, ייפוי הכוח המתמשך הוא מעין מסמך משפטי, שכל אדם מעל גיל 18 יכול לעשות בו שימוש כדי לבחור מי יעניק לו טיפול בתחומים מסוימים, ובלבד שהוא מבין את משמעותו של ייפוי הכוח ותוצאותיו, קבע את הדרך בה יקבל תמיכה בנושא וממי. 

מה המטרה של ייפוי הכוח המתמשך?

כאמור, ייפוי כוח משפטי הוא מסמך משפטי, ותפקידו תהא הפקדת כוח קבלת ההחלטות, לפחות מבחינה חוקתית, על ידי אדם תומך מסוים שנבחר על ידי המבקש. אדם אחד, ואף כמה, שכמו ייהנו מהתפקיד של מיופי הכוח. זאת כל עוד הוא סומך עליהם ומבקש את תמיכתם בנושא. ייפוי כוח מתמשך יכול לחול בענייניים אישיים ורפואיים, רכוש ואף כולם או חלקם. 

על מה חל ייפוי הכוח המתמשך?

באם מדברים על ייפוי כוח מסוג ייפוי מתמשך בעניינים אישיים, הרי שהם יכולים לחול על מאפיינים שיש בהם התייחסות לרווחה אישית, לצרכים יומיומיים – שיכולים לכלול מקום מגורים, החלטות בריאותיות, מאפיינים הקשורים לגוף, נפש, חברה וכיוצא בזה. אפשר להפריד בין נושא זה לעניינים רפואיים, או לכלול אותם ביחד בנושא זה. וכאשר הנושא הוא ענייני רכוש – הרי שייפוי הכוח תקף לפי מתווה שהוחלט והוסכם מראש לטיפול בנכסים, כספים והתחייבויות פיננסיות רלוונטיות. אפשר שמתווה ייפוי הכוח ישאיר לאדם המיופה את הסמכות לגבי החלטה לגבי תוכן ההחלטה פר נושא פיננסי, ואפשר שמתווה ייפוי הכוח דווקא ישאיר הנחיות אילו החלטות צריכות להתקבל בנושאים שונים על ידי קביעה של "הנחיות מקדימות" לעניין.

זכות עבור נושאי ייפוי כוח מסוג ייפוי מתמשך

מי שזכאי זה מי שרוצה, ועומד בתנאים מסוימים. מי שרוצה לקבוע מראש מי יהיה אחראי על קבלת החלטות בעתיד, או שיהיה אחראי על ביצוע החלטות שכבר הוחלטו מראש מתוך קביעתן של "הנחיות מקדימות", יכול להחליט שלמעשה מתאים לו נתיב שכזה. הזכאות לדבר לכאורה, היא על בסיס הבנת ההשלכות של ייפוי הכוח המתמשך. מה ייפוי הכוח "אמור להשיג", ומה אפשר שיתרחש כתוצאה מכך. 

פרקטיקות ביישום 

באם מישהו החליט שהוא רוצה ללכת על ייפוי הכוח המתמשך, ישנן מספר נקודות שעליו לקבוע ולהגדיר. שכן אם הוא רוצה להאציל סמכויות, אז שיקבע באילו עניינים מיופי הכוח, או אחד מהם באם יש אחד ויחיד ואף בלעדי – לפעול בשמו. העניינים כאמור יכולים להיות רכושיים, אישיים ואישיים יחד עם רפואיים. כמו גם רק רפואיים (באם יש הפרדה מהעניינים האישיים). מעבר לכך, ישנה קביעה וההגדרה של הנחיות מקדימות לתוקפו של ייפוי הכוח. כמו גם החלטה מתי יפגע תוקפו של ייפוי הכוח, והחלטה על מועדו – גם אם טרם נכנס הייפוי לתוקף.

 

לשיתוף הכתבה:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
מאמרים נוספים
ליצירת קשר