השוואה בין אפוטרופסות לייפוי כוח מתמשך
אפוטרופסות

במה שונה אפוטרופסות מייפוי הכוח ומהם יתרונותיו לעומתה

במצב רפואי שבו אדם לא מסוגל עוד להחליט באשר לעניינים הנוגעים אליו, הסמכות לקבלת ההחלטות לגביו עוברת לאפוטרופוס שלו או למיופה כוחו. ישנם הבדלים בין שני המושגים הללו והם שונים זה מזה בכמה היבטים, אך הרעיון דומה: הענקת הסמכות החוקית לקבל החלטות בשם אדם ובמקומו, כאשר הוא אינו יכול עוד לעשות זאת, בשל מוגבלות פיזית או נפשית משמעותית. הנבדלות נעוצה, לפני הכל, בזהותו של האדם המבקש את הפעלת הסמכות, כאשר במקרה של אפוטרופסות מדובר בבני המשפחה שלו המניעים את התהליך עבורו – לעומת ייפוי הכוח המתמשך, שמהווה מסמך משפטי עליו חותם האדם בעודו צלול ובעל יכולת לקבלת החלטות, בנוכחות עורך דין מוסמך.

מהי אפוטרופסות ומתי היא נדרשת?

חוק זכויות החולה קובע, שאדם זכאי להחליט על גופו ולסרב לטיפולים רפואיים אם רצונו בכך. עם זאת, במצבים רפואיים מורכבים – למשל אצל חולים דמנטיים, או אנשים מבוגרים שאינם צלולים בדעתם, לעתים יעלה הצורך להעניק טיפול מסוים לחולה, אשר יהיה חיוני ביותר לצורך שמירה על בריאותו. החולה עצמו לא יהיה מסוגל, מבחינה קוגנטיבית ותודעתית, לקבל החלטה ומושכלת ואז האפוטרופוס שלו יקבל אותה במקומו. אפוטרופסות לבגירים ניתנת בצו בית משפט, כאשר מגישי הבקשה יכולים להיות בני המשפחה של החולה, באמצעות עורך דין ובסיוע של עובדת סוציאלית אם עולה הצורך לכך.

סוגים שונים של אפוטרופוס וההבדלים ביניהם

המינוי לאפוטרופוס יכול להיות קבוע או זמני והיקף הסמכויות לקבלת החלטות בנוגע לחולה – יכול אף הוא להשתנות, כאשר הבקשה לקבלת אפוטרופסות מוגשת בנוגע לענייני הגוף של החולה, או רכושו, או שניהם גם יחד. אפוטרופסות קבועה תינתן כאשר מדובר באדם חסר ישע, בין אם בשל גילו או בשל סיבות רפואיות, נפשיות או מוגבלות אחרת, כאשר המטרה היא ניהול ענייניו בצורה שוטפת ומקיפה. בנוסף יכול להיות מצב חירום, שבו אדם יזדקק לקבלת טיפול רפואי דחוף ופתאומי ואז ימונה לו אפוטרופוס זמני, שמהות תפקידו תהיה לאשר את מתן הסיוע החד פעמי הזה.

 

אפוטרופסות

 

 אילו סמכויות נותן ייפוי הכוח המתמשך למיופים?

בניגוד לאפוטרופסות שהיא סמכות שבני המשפחה מבקשים עבור עצמם, ייפוי כוח מתמשך מהווה סמכות הניתנת להם – או לכל אדם אחר – על ידי החולה בעצמו. זהו מסמך שנחתם במעמד עורך דין, לאחר שהחולה בחר ומינה את מיופה כוחו או את המיופים, אם רצונו לחלק את הסמכות לכמה אנשים בהתאם למומחיותם – למשל, מישהו שיהיה אחראי על העניינים הרפואיים ואדם נפרד שיהיה אחראי על ענייני הרכוש. מדובר למעשה בזכות של אדם לקבלת החלטות בעודו כשיר לכך, על אף שבפועל הפעלת ייפוי הכוח תתרחש רק כאשר הוא כבר לא יהיה כשיר יותר.

היתרון במתן ייפוי כוח מתמשך היא, כמובן, העצמאות בקבלת ההחלטות והיכולת לנהל את העתיד, עד כמה שניתן בהתאם לרצונו האמיתי של החולה. באופן כזה, נשמרת הזכות שלו לבחור כיצד ייראו חייו כאשר יהיה סיעודי לחלוטין ולוודא כי האינטרסים שלו וחזונו האישי בנוגע לניהול ענייניו, יבואו לידי ביטוי בצורה המיטבית.

לשיתוף הכתבה:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
מאמרים נוספים
ליצירת קשר